شر و بدی که در دنیا وجود دارد پیوسته از نادانی می‌زاید و حسن نیت نیز اگر از روی اطلاع نباشد ممکن است به اندازهٔ شرارت تولید خسارت کند. مردم بیشتر خوبند تا بد و در حقیقت، مسئله این نیست. بلکه آنها کم یا زیاد نادانند و همین است که فضیلت یا ننگ شمرده می‌شود.
/ از ترجمه ی رضا سید حسینی
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۰