مظفر صبحگاهی این سرزمین لبریز انسانهایی به انزوا رسیده ای است که به تنهایی نمیتوانند درد‌ها و رنج‌های خودشان را درمان کنند. من تنها هستم. کار زیادی هم از دستم ساخته نیست، ولی باید بروم و با کلامی یا تکان دادن دستی هم که شده قدری از دردهاشا بکاهم! …اگر همه ی دردهایم تو بودی، همیشه پیشت میماندم… ولی دردها بی شمارند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
bilijacks
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۲
Faeze
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۸