اگر راز‌ها نبودند، دنیا کشتارگاه بزرگی بود و خانواده ای در میان نمی‌ماند. تمام لشکر‌ها شکست میخوردند. آدمها رسوا میشدند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۹ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۵۰