خاطرِ او را خیلی می‌خواستند، سپس کمتر و کمتر، و، چون دیده نمی‌شد، سرانجام فراموشش کردند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
كتابخانه گوگولي
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۲