گرفتار در میانِ خاموشیِ یکی و نق زدنِ دیگری، لکنتِ زبان پیدا کرد و زندگی اش را در کلنجار رفتن با کلمات گذراند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
كتابخانه گوگولي
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۰۲