ساحل را تماشا می‌کردم. هنگامی که ساحل از کنار کشتی سر می‌خورد و آدم به آن نگاه می‌کند، مثل این است که به معمایی می‌اندیشد. پیش رو قرار دارد- لبخندزنان، اخم کنان، خوشامدگویان، والا، پست، مبتذل یا وحشی، و همیشه هم به زبان بیزبانی می‌گوید که: بیا و بیاب.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mahkame
‫۱ سال قبل، جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۷