پیش رفتن از آن رودخانه مانند پس رفتن به سرآغاز پیدایش دنیا بود، یعنی زمانی که دنیا به کام نباتات بود و درختهای گنده پادشاه بودند. جویبار خالی، سکوت بزرگ، جنگل نفوذ ناپذیر.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mahkame
‫۸ ماه قبل، جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۶