اما آیا بهتر نیست که به جای گفتن چیزی که نمی‌بایست می‌گفتم، و اگر بتوانم، دیگر نخواهم گفت، و آنچه اگر بتوانم، شاید بگویم، یک چیز دیگر بگویم، حتا اگر حرف درستی نباشد؟
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۱۳:۴۸
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۱۵