اما آیا بهتر نیست که به جای گفتن چیزی که نمی‌بایست می‌گفتم، و اگر بتوانم، دیگر نخواهم گفت، و آنچه اگر بتوانم، شاید بگویم، یک چیز دیگر بگویم، حتا اگر حرف درستی نباشد؟
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۹ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۰۲:۱۸
Ali
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۴۵