وقتی که انسان چیزی را احتیاج دارد و می‌یابد، مدیون اتفاق نیست، بله مدیون خودش است. این احتیاج واقعی اوست و میل واقعی اوست که آن را برایش فراهم میکند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۰۰
mo05i
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۴۶
tavani
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۲۸
كتابخانه گوگولي
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۲۰