اغلب اشخاص به وضعی کاملا غیر حقیقی زندگی میکنند، زیرا آنها آنچه را که در خارج به طور مجاز وجود دارد، حقیقی تصور میکنند و هرگز به دنیای درونی خود اجازه ی خودنمایی نمیدهند. بدون شک بدین گونه میتوانند خوشبخت باشند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۳۰
كتابخانه گوگولي
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۰