در هر یک از ما رویایی جانشین رویای دیگر میشود. نباید به هیچ یک از این رویاها دلبستگی یافت.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۰۱
كتابخانه گوگولي
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۱۹