زمان که می‌گذرد خاطرات شناور می‌شوند و از کسی که روزگاری آنها را خلق کرده است بیشتر و بیشتر فاصله میگیرند ، تردید نیز همیشه دزدانه به ذهن راه می‌یابد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۰۰:۳۴
Sara.ka
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۵۷
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۳۶
samaneh844
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۸
zahralabbafan
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۲۸