میچ ، فرهنگ و سنت تا وقتی که رو به موت نباشی، تشویق ات نمی‌کنند که به این مسایل فکر کنی. ما به شدت گرفتار منیت ، خودبینی ، و خودخواهی شده ایم، شغل ، خانواده، پول کافی، وام ، اتومبیل جدید، تعمیرشوفاژ خراب… درگیر میلیون‌ها کار کوچولو کوچولو شده ایم ، آن هم فقط برای ادامه دادن زندگی و رفتن به سمت جلو. عادت نداریم، لحظه ای بایستیم ، پشت سرمان را نگاه کنیم، زندگی مان را ببینیم، و به خودمان بگوییم، زندگی فقط همین است؟ کل چیزی که می‌خواهم، فقط همین است؟ آیا این وسط چیزی گم نشده ؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۳۴
Elham
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۱۸
zahralabbafan
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۰۲