معجزه‌ها کمابیش هر روز رخ می‌دهند، توی اتاق جراحی ، روی دریای توفانی ، در ظهور ناگهانی یک غریبه کنار جاده. اما کسی حساب شان نمی‌کند، کسی حواسش نیست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۳۰
zahralabbafan
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۰۳
docharane
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۵