حالا، اگر فقط جای دیگران خالی بود، غصه‌ای نداشتم، آدم هرجور بتواند با جای خالی دیگران کنار می‌آید، اما جای خود من خالی است و این جای خالی دیگر شوخی بردار نیست.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۱۵
zahralabbafan
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۴۵
solgi
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۳۱
shila95sh
‫۶ سال و ۱۲ ماه قبل، یک شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۴۳
maryam.r.s
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۰۵
💟💟💟
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۰