برایم اتفاق افتاده است که فکر میکنم با لبخند زدن به کسی او را انتخاب کرده ام. او را جدا کرده ام، خواسته ام که فقط او شاهد محبت من باشد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
كتابخانه گوگولي
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۴۳
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۶