ویار گفت: "جنگ همیشه بوده است. ولی مردم زود به صلح عادت می‌کنند. آن‌وقت خیال می‌کنند حالت عادی همین است. نه، حالت عادی همان جنگ است."
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۱۶
docharane
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۹