غافل از وجود خود و ساکت، غافل از سکوت خود و ساکت،
کسی که نمی‌توانست وجود داشته باشد و دست از تلاش هم برداشت.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۵ سال قبل، جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۳۵