"شاعر شعرشو ابداع نمی‌کنه، کشفش می‌کنه." این را گفت بی آینکه شخص خاصی را مخاطب قرار دهد. به آهستگی افزود: "جایی که رود مقدس الف جریان داره، کشف شده، نه ابداع."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
💟💟💟
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۰