میگفتند تنها چیزی که همه درد‌ها را دوا میکند عشق است. پیدا بود که هنوز مبتلا نشده بودند.
چطور جرأت میکردند این حرف را جلو کسی بزنند که عشق زندگیش را داغان کرده بود و پیش پایش ریخته بود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mahkame
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۱