یکی از احمقانه‌ترین فرمولهای روانشناخت جدید اینست که میگویند: "علت میخواری معتادان اینست که نمیتوانند خود را با واقعیات سازگار کنند."
ولی آخر کسی که بتواند خود را با واقعیات سازگار کند که یک بی درد الدنگ است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mahkame
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۱