کشف کرده بودم که در خوشبختی چقدر خودپرستی وجود دارد. خوشبختی با جدایی سر می‌کند ،از حصارها ،از کرکره‌های بسته و از فراموش کردن دیگران ساخته شده است. خوشبختی بنا را بر این می‌گذارد که فرد از دیدن دنیا به گونه ای که به راستی هست سرباز می‌زند. به خاطر همین عشق را بر خوشبختی ترجیح می‌دهم. می‌بایست عشق به کسانی را حفظ کنم که نه به قدر کافی زیبا بوده اند ،نه به قدر کافی سرگرم کننده و نه به قدر کافی جالب که به طور طبیعی توجه دیگران را جلب کند ،عشق به افراد دوست نداشتنی را…
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۴۲
nasstar
‫۸ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۵۵