جامِ بلور ، تنها یک بار می‌شکند. می‌توان شکسته اش را _ تکه هایش را _ نگه داشت. اما شکسته‌های جام _ آن
تکه‌های تیزِ برنده _ دیگر جام نیست.
احتیاط باید کرد. همه چیز کهنه می‌شود ، و اگر کمی کوتاهی کنیم ، عشق نیز. بهانه‌ها جای حس عاشقانه را خوب می‌گیرند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mohamadzabie
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۹
Mehrabad
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۱