مشکل ، زندگی را زندگی می‌کند.
مشکل ، به زندگی معنی می‌دهد.
شیرینی زندگی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که تو ، بر مشکلات ، غلبه کنی. بدونِ این غلبه ، زندگیمان خالیِ خالی
ست.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mohamadzabie
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۹
Mehrabad
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۱