مشکل ، زندگی را زندگی می‌کند.
مشکل ، به زندگی معنی می‌دهد.
شیرینی زندگی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که تو ، بر مشکلات ، غلبه کنی. بدونِ این غلبه ، زندگیمان خالیِ خالی
ست.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mohamadzabie
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۹
Mehrabad
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۱