بچه که بودم خیال می‌کردم همه چیز مال من است، دنیا را آفریده اند که من سرم گرم باشد، آسمان، زمین، پدر، مادر، درخت ها، اسب ها، کالسکه‌ها و حتا آن گنجشک‌ها برای سرگرمی من به وجود آمده اند. بعدها یکی یکی همه چیز را ازم گرفتند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۳۸