۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۳۱
Elham
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۴ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۰۸
notation69
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۸