۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۰۱
Elham
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۳۸
notation69
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۸