۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۶ دی ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۲۲
shamloom
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۷