۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۶ دی ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۲۲
shamloom
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۷