فکر میکنید گذشته برای این قابل تغییر نیست که دیگر گذشته و تمام شده؟ وای، نه. لباس گذشته از تافته ای هزار رنگ درست شده و هر بار که به طرفش برمیگردیم، آن را به رنگ دیگری میبینیم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۰