اتفاقات وحشتناکی در دنیا می‌افتد و چیزهایی که هیچکس نمی‌تواند توضیح بدهد. آدم‌های خوب در وضعیت بد و دردناکی می‌میرند و کسایی را که آن‌ها را دوست دارند ترک می‌کنند. بعضی اوقات به نظر می‌آید که فقط آدم‌های بد هستند که سالم و موفق می‌مانند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۰۹
shahram
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۳
Ali
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۴۷