نامه سیزدهم
عزیز من!
زندگی مشترک را نمی‌توان یک بار به خطر انداخت، و باز انتظار داشت که شکل و محتوایی همچون روزگاران قبل از خطر داشته باشد.
چیزی ، قطعاً خراب خواهد شد
چیزی فرو خواهد ریخت
چیزی دگرگون خواهد شد
چیزی - به عظمت حرمت - که بازسازی و ترمیم آن بسی دشوارتر از ساختن چیزی تازه است…
کاسه ی بلور را نمی‌توان یک بار از دست رها کرد، بر زمین انداخت، لگدمال کرد، و باز انتظار داشت که همان کاسه ی بلورین روز اول باشد.
من، ممنون آنم که تو، هرگز، در سخت‌ترین شرایط و دشوارترین مسیر، این کاسه ی نازک تن زودشکن بلورین را از دستهای خویش جدا نکردی…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۸ سال قبل، پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۴۲
zahralabbafan
‫۷ سال قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۴
Baharan62
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۳