خطرهای بزرگی که از خارج می‌رسند خیلی کوچک وحقیرند باید از خودمان بترسیم. افکار بد و شک و تردید به منزله دزدان است.
-عیوب ما حکم قاتلین را دارد بزرگترین خطر در باطن ما جایگزین است. کسی که جان ماو پول ما را تهدید می‌کند قابل توجه نیست به غیر از چیزیکه روح ما را تهدید می‌کنداز کسی نباید بترسیم.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۳۹
jhamid93
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۳۷
Ali
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۰۷
hedgehog
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۹
Parviz
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۷
SHANSER
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۴۸