انسان در وهله اول باید از شرّ چیزی خلاص شود که در این دنیا بیشترین اهمیت را برایش دارد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۳۹
Faeze
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۲۱
zahralabbafan
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۲۴
hedgehog
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۴۴