در #عشق، وقتی رنج می‌کشم، کفرم در می‌آید، منتظر می‌مانم، مطمئنم مردی که برایش می‌میرم، شاید فردا دیگر هیچ اهمیتی برایم نداشته باشد؛ شاید کسی که برایش آن همه رنج می‌کشیدم دیگر اصلاً به چشمم نیاید: دوست داشتن وحشتناک است و دیگر دوست نداشتن شرم آور…
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۵
Elham
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۳