بدبختی بزرگ بشر چیست؟ از همین که آدم دینش را درست نباشد و نداند که نداند که نداند، یا چه می‌دانم، آن کس که بداند که نداند که بداند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۵۹
jhamid93
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۴۱
notation69
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۸
docharane
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۹