بدبختی بزرگ بشر چیست؟ از همین که آدم دینش را درست نباشد و نداند که نداند که نداند، یا چه می‌دانم، آن کس که بداند که نداند که بداند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۹
jhamid93
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۱
notation69
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۸
docharane
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۱۹