پایان هر داستانی باید از دل داستان بجوشد. نباید پایان را با چسب به داستان بچسبانیم. امیدواری و شادی در پایان داستان چیز خوبی است. اما اگر داستان جور غمگینی هم تمام شود، اشکال ندارد. مهم این است که پایان داستان ذهن خواننده را درگیر کند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۱
victoria
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۶