هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت ، باید آنها را همانگونه که یک بار اتفاق افتاده اند فقط تنها به خاطر آورد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۸
Elham
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۵
notation69
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۳