تو 38 سال سن داری و آنقدر خسته ای که شاید هیچکس در اثر گذر سالیان عمر به پایت نمیرسد. یا به زبانی درستتر: تو در حقیقت خسته نیستی بلکه ناآرامی و از اینکه گامی بر این زمین برداری هراسان. گویی دامهای بشری موی بر تنت سیخ میکنند و از همین روست که همواره هر دو پایت همزمان در هواست.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۳
Elham
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۸