کسی که مدام خواهان "ترقی" است باید منتظر باشد روزی به سرگیجه دچار شود. سرگیجه چیست؟ ترس از افتادن؟ اما چرا روی بلندی حفاظ دار ساختمان هم دچار سرگیجه می‌شویم؟ چون سرگیجه چیز دیگری، غیر از ترس از افتادن است. در واقع، آوای فضای خالی زیر پایمان ما را به سوی خود جلب می‌کند و تمایل به سقوط _ که لحظه ای بعد با ترس در برابرش مقاومت می‌کنیم _ سراسر وجود ما را فرا می‌گیرد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nima.gh
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۰
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۳
eghmaghar
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۹
Saede
‫۱۶ روز قبل، پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۵۲