او می‌دانست که مردم، به علت طبیعی که دارند، دیر یا زود نسبت به کسی که مجانی چیزی بهشان بدهد مشکوک می‌شوند، از بابانوئل گرفته تا آدمهای دیندار و خیر. و کم کم این سوال برایشان پیش می‌آید که: چه چیزی عاید خود یارو می‌شود؟ و وقتی مثلاً قاضی جوانی، درست پیش از اعلام نامزدیش برای سناتوری، زیرکانه به مدرسه‌های حوزه اش آب نبات می‌برد، پوزخندی می‌زنند و می‌گویند، یارو خر نیست، سرش تو کار است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۴۱
jhamid93
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۳۴
alaie
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۸
hedgehog
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۳