آنچه برای مردم مهم است ، آنچه واقعاً ارزش دارد ، این است که چطور می‌میرند. فکر کرد ، در مقایسه با آن ، اینکه چطور زندگی کرده ای اهمیت زیادی ندارد. با این حال ، چطور زندگی کردنت چطور مردنت را تعیین می‌کند. وقتی به چهره پیرمرد مرده خیره شد این افکار به سرش راه یافت.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۴ سال قبل، جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۰