صدای گریه ی مردها چقدر دل آدم را می‌خراشد. حس می‌کنی نهایت بیچارگی و درماندگی شان است که گریه می‌کنند. فکر می‌کنی که دیگر توانایی هیچ عملی را ندارند که گریه می‌کنند. مرد که گریه نمی‌کند. مرد می‌ایستد و مشکل را حل می‌کند. وقتی مردی گریه می‌کند می‌فهمی که به آخر خط رسیده. می‌فهمی که دیگر نتوانسته کاری بکند. می‌فهمی که کار از کار گذشته دیگر. تو هم می‌لرزی. می‌ترسی. وقتی مردها گریه می‌کنند از تو چه کاری بر می‌آید؟ باید بروی بمیری. باید بمیری توی دنیایی که مردهایش ناتوانند و گریه می‌کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۹
hedgehog
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۴۸
fari frj
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۶