ما به آدمهایی محتاج هستیم که خود را مدیون زندگانی بدانند نه طلبکار آن.
به آدمهایی محتاج هستیم که به زندگانی عشق داشته باشند نه کینه.
به آدمهایی محتاج هستیم که به آینده بچه هایشان فکر کنند نه به گذشته پدرهایشان.
ما از فرومایگی‌ها استقبال نباید بکنیم، بلکه می‌خواهیم اول چنین روحیه‌های بیماری را در هم بشکنیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
violetfield
‫۷ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۲
shamloom
‫۷ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۶