۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۱
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۰۴
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۴ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۸