اگه یهو اونجا چیزی نباشه چی؟ می‌میری و دیگه بعدش چیزی نیست. هیچی. هیچی باقی نمی‌مونه. شاید یکی برای مدتی تو رو به یاد داشته باشه، ولی نه خیلی زیاد. نزدیکانت هم می‌میرن.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۵۵
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۱
hedgehog
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۴۶
Skugga
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۰۱