همه ما باید بیشتر آت و آشغال مان را دور بریزیم تا بفهمیم که کجاییم. نه نه این که ببینیم کجاییم بلکه ببینیم کجا نیستیم. هرچه بیشتر خرت و پرت دور بریزی بهتر میبینی.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۵ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۱
Parviz
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۲