عشق، مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن، عاشق بودن بدهد؟ گاه عشق گم است، اما هست. هست، چون نیست؛ عشق، مگر چیست؟ آنچه که پیداست؟ نه! عشق اگر پیدا باشد، که دیگر عشق نیست! معرفت است. عشق، از آن رو هست، که نیست! پیدا نیست و حس میشود. می‌شوراند. منقلب میکند. به رقص و شلنگ اندازی وا میدارد. میگریاند. می‌چزاند. می‌کوباند و می‌دواند. دیوانه به صحرا!
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۰
zahralabbafan
‫۷ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۲۹
hedgehog
‫۷ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۱
notation69
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۹