و آدم چقدر احمق است که گاهی سرنوشتش را می‌سپارد به دست روز مبادا، گاهی چیزی کوچک می‌تواند با سرنوشت آدم بازی کند، گاهی آدم نامه‌ای را بی دلیل حفظ می‌کند که بعدها همان نامه سند محکومیتش می‌شود.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۸
jhamid93
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۶
zahralabbafan
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۶