۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۲۲
jhamid93
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۴۳
zahralabbafan
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۳