آدم چگونه می‌توانست با آینده ارتباط برقرار سازد؟ نفس عمل غیر ممکن بود. اگر آیندگان مانند اکنونیان باشند که به او گوش نخواهند داد و اگر توفیر داشته باشند آن وقت دیگر نگرانی اش بی معنی می‌شود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
notation69
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۲
Parviz
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۲