معیارهای زندگی وی حالت شخصی داشتند. احساسات وی متعلق به خودش بود واز بیرون به او تحمیل نمی‌شد. از نظر او عملی که فایده ای نداشت لزوما بی معنا نبود.
اگر انسان کسی را دوست داشت ،به او عشق می‌ورزید ووقتی چیزی برای عرضه نداشت عشقش را نثارش می‌کرد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
damir
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۸
notation69
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۲
sepin
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۱۸